Đèn ngủ - Máy ru ngủ - Máy đuổi muỗi - Đèn chống muỗi

Ngủ chính là nền tảng đối với sự phát triển của trẻ. Trong những tháng đầu tiên, bộ não trẻ hoạt động ở mức đáng kinh ngạc, liên tiếp phát triển và tạo những mối liên hệ mới giữa các tín hiệu với tốc độ rất nhanh. Bé liên tục ghi nhận những thông tin mới về thế giới xung quanh, để rồi trong khi ngủ các thông tin này được xử lý, lưu trữ nhằm sử dụng trong tương lai. Cơ thể bé cần thời gian nghỉ ngơi để tích trữ năng lượng, phát triển và lớn lên.

Đèn ngủ cho bé, Cá ngựa ru ngủ Fisher Price, Ca ngua ru ngu, Máy ru ngủ, Máy đuổi muỗi, Đèn chống muỗi bán tại Hệ Thống Cửa Hàng Mẹ & Bé TutiCare trên Toàn Quốc.

Xem đầy đủ thông tin