[Chương trình từ thiện] Đông Ấm Cho Em – Đem hơi ấm yêu thương sưởi ấm vùng cao giá lạnh (19/12/2015)