Ý tưởng đặt tên con theo người nổi tiếng mẹ nên học ngay

12-04-2019, 4:39 pm 691

Đặt tên con theo những người nổi tiếng, ngoài lòng mến mộ với tài năng của họ, ba mẹ còn mong con sẽ xinh đẹp giỏi giang, và có cuộc sống thành may mắn, công sau này.

Dưới đây là danh sách tên theo người nổi tiếng mà bố mẹ nên tham khảo:

Đặt tên theo chữ A

Hoài An (Nhạc sĩ)

Bảo Anh (Ca sĩ), Hà Anh (Người mẫu), Phương Anh (Ca sĩ), Tinh Anh (Ca sĩ), Lâm Anh (Nghệ sĩ), Hoài Anh (Nhạc sĩ), Phan Anh (MC), Tuấn Anh (Ca sĩ), Kim Anh (Ca sĩ), Quỳnh Anh (Ca sĩ), Tùng Anh (Ca sĩ), Minh Anh (Ca sĩ)

Hồng Ánh (Diễn viên), Nguyệt Ánh (Diễn viên), Ngọc Ánh (Diễn viên), Nhật Ánh (Nhà văn)

Kiều Ân (Diễn viên), Lữ Ân (Nhà văn trẻ)

Tên hay chữ B

Hoàng Bách (Ca sĩ)

Thanh Bạch (MC)

Quốc Bảo (Nhạc sĩ)

Xuân Bắc (Diễn viên)

Quốc Bình (Diễn viên), Thăng Bình (Ca sĩ), Quý Bình (Diễn viên), Quang Bình (Đạo diễn)

Băng Băng (Diễn viên), Hải Băng (Ca sĩ)

Những tên bắt đầu bằng chữ C

Sơn Ca (Ca sĩ)

Văn Cao (Nhạc sĩ)

Hữu Cảnh (Danh tướng)

Bảo Chấn (Nhạc sĩ)

Băng Châu (Người mẫu), Hữu Châu (Diễn viên)

Mỹ Chi (Ca sĩ), Linh Chi (Người mẫu), Thùy Chi (Ca sĩ)

Kiều Chinh (Diễn viên)

Văn Chung (Nhạc sĩ), Bảo Chung (Nghệ sĩ)

Bằng Cường (Ca sĩ), Nam Cường (Ca sĩ)

Tên bắt đầu bằng chữ D, Đ

Thùy Dung (Ca sĩ), Vân Dung (Nghệ sĩ)

Trung Dũng (Ca sĩ), Quang Dũng (Ca sĩ), Việt Dũng (Diễn viên)

Hạo Dân (Diễn viên)

Quỳnh Dao (Nhà thơ)

Tùng Dương (Ca sĩ)

Ngọc Diệp (Người mẫu, diễn viên)

Trúc Diễm (Người mẫu)

Tiến Đạt (Ca sĩ)

Huỳnh Đông (Diễn viên)

Tuấn Du (Ca sĩ)

Phạm Duy (Nhạc sĩ), Thanh Duy (Ca sĩ)

Mỹ Duyên (Diễn viên)

Những tên bắt đầu bằng chữ G

Hương Giang (Ca sĩ), Trà Giang (Nghệ sĩ)

Quỳnh Giao (Văn sĩ)

Ngọc Giàu (Nghệ sĩ)

Nguyên Giáp (Danh tướng)

Các tên hay theo chữ H

Hoàng Hà (Nhạc sĩ), Ngọc Hà (Ca sĩ), Thu Hà (Ca sĩ), Thanh Hà (Diễn viên), Thái Hà (Người mẫu), Quang Hà (Ca sĩ)

Nhật Hạ (Ca sĩ)

Hoàng Hải (Ca sĩ), Mạnh Hải (Diễn viên), Quang Hải (Đạo diễn)

Ngọc Hân (Tên công chúa)

Thúy Hạnh (Người mẫu), Minh Hạnh (Nhà thiết kế)

Thanh Hằng (Người mẫu, diễn viên), Minh Hằng (Diễn viên), Thu Hằng (Người mẫu)

Thu Hiền (Nghệ sĩ, ca sĩ), Kim Hiền (Diễn viên)

Văn Hiệp (Nghệ sĩ), Hòa Hiệp (Diễn viên)

Lê Hiếu (Ca sĩ)

Thanh Hoa (Nghệ sĩ)

Bảo Hòa (Người mẫu, diễn viên), Thái Hòa (Diễn viên)

Sỹ Hoàng (Nhà thiết kế), Lê Hoàng (Đạo diễn)

Đức Huy (Nhạc sĩ), Khắc Huy (Đạo diễn), Ngọc Huy (Ca sĩ), Kiến Huy (Ca sĩ), Chấn Huy (Ca sĩ)

Phi Hùng (Ca sĩ)

Lan Hương (người mẫu), Thiên Hương (Ca sĩ), Quỳnh Hương (Ca sĩ), Đinh Hương (Ca sĩ), Mai Hương (Ca sĩ)

Xuân Hinh (Nghệ sĩ)

Khánh Hưng (Ca sĩ)

Bích Hữu (Ca sĩ)

Gợi ý đặt tên con theo chữ K

Tuấn Khanh (Nhạc sĩ), Lê Khanh (Nghệ sĩ), Kiều Khanh (Người mẫu)

Huy Khánh (Diễn viên), Ngân Khánh (Diễn viên), Vân Khánh (Diễn viên), Lê Khánh (Diễn viên)

Minh Khang (Nhạc sĩ)

Anh Khoa (Ca sĩ), Vĩnh Khoa (Ca sĩ)

Đăng Khôi (Ca sĩ)

Ngọc Khuê (Ca sĩ)

Trung Kiên (Nghệ sĩ)

Hồ Kiểng (Nghệ sĩ)

Anh Kiệt (Ca sĩ)

Bằng Kiều (Ca sĩ)

Thiên Kim (Ca sĩ), Thuyên Kim (Ca sĩ)

Nhã Kỳ (Diễn viên)

Đặt tên con theo chữ L

Thanh Lam (Ca sĩ)

Thùy Lâm (Người mẫu)

Hương Lan (Ca sĩ), Tuyết Lan (Người mẫu), Xuân Lan (Người mẫu), Ý Lan (Ca sĩ)

Bằng Lăng (Người mẫu)

Pha Lê (Ca sĩ)

Mỹ Lệ (Ca sĩ)

Ngọc Lễ (Nhạc sĩ)

Phương Linh (Ca sĩ), Mỹ Linh (Ca sĩ), Uyên Linh (Ca sĩ), Khánh Linh (Ca sĩ), Hoài Linh (Nghệ sĩ), Thùy Linh (Ca sĩ), Quyền Linh (Nghệ sĩ), Quang Linh (Ca sĩ)

Kim Lân (Nhà văn)

Quang Linh (Ca sĩ)

Tự Long (Diễn viên), Thành Long (Diễn viên)

Bá Lộc (Ca sĩ), Hữu Lộc (Nghệ sĩ), Thành Lộc (Nghệ sĩ, diễn viên)

Hữu Luân (Nghệ sĩ), Sỹ Luân (Nhạc sĩ), Kiệt Luân (Diễn viên), Minh Luân (Diễn viên)

Cẩm Ly (Ca sĩ), Khánh Ly (Ca sĩ)

Công Lý (Diễn viên), Trọng Lý (Nhạc sĩ), Thiên Lý (Người mẫu)

Những người có tên bắt đầu bằng chữ M

Xuân Mai (Ca sĩ), Thanh Mai (Diễn viên)

Duy Mạnh (Ca sĩ)

Hòa Mi (Ca sĩ), Khởi Mi (Ca sĩ), Giáng Mi (Ca sĩ), Trà Mi (Ca sĩ)

Thu Minh (Ca sĩ), Tấn Minh (Ca sĩ), Bình Minh (Diễn viên, người mẫu)

Diễm My (Diễn viên), Trà My (Người mẫu), Khởi My (Ca sĩ)

Tên chữ N

Linh Nga (Nghệ sĩ), Thúy Nga (Nghệ sĩ)

Yến Ngọc (Người mẫu), Tuấn Ngọc (Ca sĩ), Thanh Ngọc (Ca sĩ), Lan Ngọc (Diễn viên)

Hữu Nghĩa (Nghệ sĩ), Đại Nghĩa (MC)

Ngọc Ngoan (Diễn viên)

Xuân Nghi (Ca sĩ)

Phong Nhã (Nhạc sĩ)

Trúc Nhân (Ca sĩ), Đại Nhân (Ca sĩ)

Đông Nhi (Ca sĩ)

Hồng Nhung (Ca sĩ), Phi Nhung (Ca sĩ), Cẩm Nhung (Ca sĩ), Y Nhung (Diễn viên)

Trọng Ninh (Ca sĩ)

Tên bắt đầu bằng chữ O-P-Q-S

Kiều Oanh (Diễn viên), Hoàng Oanh (Người mẫu), Vy Oanh (Ca sĩ)

Hoàng Phúc (Ca sĩ)

Hải Phong (Nhạc sĩ)

Hữu Phước (Nhạc sĩ)

Lan Phương (Ca sĩ, diễn viên), Thu Phương (Ca sĩ), Nhã Phương (Ca sĩ), Ái Phương (Ca sĩ), Bích Phương (Ca sĩ), Khánh Phương (Ca sĩ)

Cát Phượng (Diễn viên)

Anh Quân (Nhạc sĩ), Mạnh Quân (Nhạc sĩ), Minh Quân (Ca sĩ)

Tùng Quang (Ca sĩ, Lê Quang (Nhạc sĩ), Duy Quang (Ca sĩ), Bằng Quang (Nhạc sĩ, ca sĩ)

Hồng Quế (Diễn viên)

Bảo Quốc (Nghệ sĩ), Kinh Quốc (Diễn viên)

Bảo Quyên (Người mẫu ), Lệ Quyên (Ca sĩ), Ngọc Quyên (Người mẫu)

Như Quỳnh (Ca sĩ), Tú Quỳnh (Ca sĩ)

Phước Sang (Diễn viên, đạo diễn)

Ngọc Sương (Ca sĩ)

Ngọc Sơn (Ca sĩ), Bảo Sơn (Diễn viên), Thái Sơn (Ca sĩ), Công Sơn (Nhạc sĩ)

Đặt tên cho con theo chữ T

Mỹ Tâm (Ca sĩ)

Chí Tài (Nghệ sĩ)

Phương Thanh (Ca sĩ)

Trấn Thành (MC), Nam Thành (Người mẫu)

Ngọc Thạch (Người mẫu)

Thanh Thảo (Ca sĩ), Phương Thảo (Ca sĩ)

Toàn Thắng (Nhạc sĩ), Cao Thắng (Ca sĩ)

Quốc Thiên (Ca sĩ)

Chí Thiện (Ca sĩ)

Bảo Thy (Ca sĩ), Khánh Thy (Nghệ sĩ)

Phước Thịnh (Ca sĩ)

Hiền Thục (Ca sĩ)

Thanh Thức (Người mẫu)

Minh Thuận (Diễn viên), Hồng Thuận (Nhạc sĩ)

Phương Thúy (Người mẫu), Lê Thúy (Người mẫu), Thanh Thúy (Diễn viên)

Vĩnh Thụy (Người mẫu)

Hoàng Thùy (Người mẫu)

Tên theo chữ U-Y-V

Phương Uyên (Ca sĩ), Mỹ Uyên (Người mẫu)

Mỹ Vân (Người mẫu), Hồng Vân (Nghệ sĩ), Thanh Vân (Diễn viên)

Vĩ Văn (Người mẫu)

Công Vinh (Cầu thủ bóng đá), Phúc Vinh (Diễn viên), Thúy Vinh (Vận động viên), Thế Vinh (Ca sĩ), Quang Vinh (Ca sĩ)

Khắc Việt (Nhạc sĩ, ca sĩ)

Phương Vy (Ca sĩ), Hạ Vy (Người mẫu)

Anh Vũ (Nghệ sĩ), Hoàng Vũ (Ca sĩ), Triệu Vũ (Ca sĩ), Nguyên Vũ (Ca sĩ)

Bảo Yến (Ca sĩ), Hoàng Yến (Người mẫu), Hải Yến (Diễn viên)

 

Bài viết bạn nên xem thêm
Lựa chọn thành phố Bố Mẹ đang sống để được chính sách giá tốt nhất,
miễn phí vận chuyển & giao hàng nhanh chóng
Miền Bắc và lân cận Miền Trung và lân cận Miền Nam và lân cận
Close